Od profesjonalistów, dla profesjonalistów

Nowy Volkswagen... idealnie dopasowany

Oferta indywidualna na zakup samochodu marki Volkswagen z dodatkowym rabatem dla wybranych grup zawodowych. O szczegóły dopytaj Twojego doradcę w Volkswagen AJ Motors.

Volkswagen T-Roc

T-Roc

już za 507,78 zł*miesięcznie

Volkswagen Tiguan

Tiguan

już za 636,21 zł*miesięcznie

Volkswagen Touareg

Touareg

już za 1679,52 zł*miesięcznie

Przywileje wynikając z programu Od profesjonalistów dla profesjonalistów

 • Pakiet przeglądów
 • Ochrona pogwarancyjna
 • Promocyjne finansowanie
 • Ubezpieczenie
 • Rabat dla biznesu

Jesteś lekarzem? Prawnikiem? Architektem? Doceniamy Twoją pracę. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy dedykowaną ofertę finansową z korzystnym rabatem na nowego Volkswagena. Poznaj szczegóły i korzyści programu Volkswagen Business Care.

Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Kopia/Skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku lekarskim, farmaceutycznym lub prawniczym.
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem (nie starszy riiż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data na CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Kopia/skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku architektura lub potwierdzenie ze strony www.extranet.iarp.pl członkostwa w Izbie Architektów RP.
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem (nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data na CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Kopia/skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku prawniczym.
 • Kopia/skan aktualnej legitymacji potwierdzającej prawo do wykonywania zawodu
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia) w strukturach administracji państwowej.
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia) na uczelni wyższej / w placówce edukacyjnej.
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Legitymacja służbowa potwierdzająca rodzaj pełnionej służby + zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub powołaniu do służby.
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę (na min. rok od momentu złożenia zamówienia)w zakładzie górniczym.
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Dowód osobisty --> wiek powyżej 65 roku życia lub legitymacja emeryta.
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Kopia/skan aktualnego zaświadczenia z Kurii (legitymacja kapłańska) lub z Prowincji (legitymacja zakonna).
Jeśli zakup dokonany będzie na instytucję kościelną (parafię, prowincję, zakon) wówczas na dowodzie rejestracyjnym jako właściciel widniała będzie wskazana instytucja, której dane powinny również znaleźć się na pozostałych dokumentach takich jak faktura, ZWS czy protokół wydania.
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Kopia/skan dyplomu potwierdzający ukończenie uczelni wyższej na kierunku geodezja.
 • Wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej zaświadczający prowadzenie przez kupującego działalności gospodarczej związanej bezpośrednio z uzyskanym wykształceniem (nie starszy niż 30 dni przed datą złożenia zamówienia, jednak data na CEiDG nie może być również późniejsza niż po dniu uruchomienia gwarancji).
Dokumenty uprawniające do otrzymania rabatu dla profesjonalistów:
 • Kopia/skan Zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego Ewidencji producentów rolnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

*1. Niniejsza kalkulacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić po uzyskaniu i analizie dokumentów finansowych Klienta oraz pozytywnej ocenie jego sytuacji finansowej. 2. Kalkulacja została przygotowana na podstawie stawki WIBOR 1M oraz aktualnych na dzień sporządzenia kalkulacji kosztów refnansowania i może ulec zmianie w przypadku zmiany tychże parametrów, jak również w razie zmiany pozostałych warunków symulacji. 3. W przypadku zakupu nowego samochodu dodatkowo istnieje konieczność uiszczenia administracyjnej opłaty rejestracyjnej w wysokości 450 zł netto.

W zależności od modelu, wariantu i wersji zużycie paliwa w cyklu mieszanym: od 3,8l/100 km do 8,2l/100 km, emisja CO2 od 36 g/km do 182 g/km. Dane na podstawie świadectw homologacji typu (wyliczne zgodnie z procedurą NEDC). Pojazdy Roku Modelowego 2018 dostępne są jedynie z oferty placowej dealerów - niedostępne w produkcji. O szczegóły zapytaj Autoryzowanego Dealera Marki Volkswagen. Pojazdy, którym udzielono homologacji typu i które zostały poddane badaniu zgodnie z NEDC mogą być wprowadzone do obrotu do dnia 31 sierpnia 2019 r. W przypadku pojazdów z końcowej partii procukcji, wartość zużycia paliwa i emisji CO2 stanowią wartości oparte na NEDC i nie są porównywalne z wartościami opartymi na WLTP.

Sprawdź jaką ofertę przygotowaliśmy dla Ciebie

Wyślij nam swój numer telefonu, oddzwonimy wkrótce.

Obowiązek informacyjny